หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันลมจอย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 11 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 พ.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 พ.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดศูนย์แสดงสินค้าฯ หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    26 ก.พ. 2562 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดแม่ท้อ หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    26 ก.พ. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   จ้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูบ่อขยะ หมู่ที่ 4 บ้านลานสางตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 ก.พ. 2562 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   จ้างโครงการขุดลอกลำห้วย (ลานสาง) หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 ก.พ. 2562 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ก.พ. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   24 ม.ค. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ แสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   19 ธ.ค. 2561 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.แม่ท้อ พ.ศ.2562   18 ธ.ค. 2561 71
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player